GSMA не открива предимства от заделянето на спектър за частни мрежи

Решенията на регулаторите да отделят честотен спектър, който да се използва за частни мобилни мрежи, не водят до положителни резултати. Това показва проучване на GSMA, публикувано наскоро от организацията.

Анализът е имал за задача да провери последствията от заделянето на спектър, който да не може да се използва от мобилните оператори, а да е само за изграждането на частни мрежи. Резултатите посочват, че това влошава скоростите в мрежите за крайни потребители с до 25%, но няма измеримо положително привличане или мотивиране на компаниите да изграждат собствени мрежи.

Първоначално се смяташе, че отделянето на спектър за корпоративни частни мобилни мрежи ще бъде един от мотивиращите критерии за компаниите да инвестират в такива проекти и да се ускори цифровата трансформация. Оказва се, че последиците са предимно негативни. Така има по-малко свободен спектър за публичните мрежи, които пък стават все по-натоварени и се нуждаят от повече ресурси.

Private 5G Network
Ненужен натиск

„Регулаторите понякога могат да се почувстват принудени да запазят спектъра специално за частни индустриални и IoT мрежи, вярвайки, че това ще даде тласък на националните цифрови икономики. Но нашият анализ показва, че това може всъщност да навреди на скоростта за потребителите, като същевременно осигурява нулева полза за бизнеса. Казано просто, числата ясно показват, че политиката не си струва. Следователно препоръчваме предпазливост при използването на заделения спектър като механизъм за насърчаване на индустриалната свързаност. Заделените ленти за предприятията може да не са икономически най-ефективните средства за облагодетелстване на цифровизацията на предприятията в сравнение с другите налични опции. Алтернативните варианти на спектъра трябва да бъдат разгледани и приоритетни на първо място“, казва Лучиана Камаргос, ръководител на отдела за честоти на GSMA.

Всъщност повечето оператори и корпоративни клиенти могат да изградят и получат пълнофункционални частни мрежи и услуги в рамките на публичния спектър. Телекомите имат повече инструменти, като отдаване на спектър на лизинг, споделена инфраструктура, мрежови срезове и други способи, за да предложат частна мрежа на корпоративен клиент. Сигурността и възможностите са същите, но управлението на ресурсите е по-лесно и ефективно.

Същевременно, наличието на специално резервирани ленти за частни мрежи не носи никакво увеличение на използването и въвеждането на такива проекти. Анализът на GSMA открива, че допълнителни 100MHz лента ще осигурят средно по 24% увеличение на скоростта на теглене за вече изградените мрежи. Приравнено спрямо средната глобална скорост на теглене от мобилни мрежи, това означава увеличение с още 4.5Mbps. Освен влошена услуга за крайните потребители, заделените ленти носят загуби и на икономиката. Организацията отбелязва, че увеличаването на разходите за мрежите и непълното оползотворяване на ресурсите им влияе негативно на икономическия растеж и така тези резервирани ленти реално са губещи.

Предлагането на този спектър безплатно или на намалени цени също не е правилно решение, отбелязва GSMA. Според организацията това ще изкриви пазара и разделянето на цените на публични и частни мрежи влияе негативно на цените на всяко решение. Това  на практика е субсидиране и води до икономическа неефективност, казва GSMA.

Затова организацията препоръчва да се преразгледат решенията и практиката да се адаптира според новите данни и технически решения. Най-голяма нужда има от хармонизиране на международните данни за навлизане на дигиталните решения сред корпорациите, което ще даде по-добра картина за развитието на всичко.

Related Posts