Да бъдеш сред първите пет големи в света: чест за Samsung за четвърта година поред


Преди много време ми разказваха, че най-важната оценка, която може да получи една компания, е колко струва марката. Не става дума за недвижима собственост, фабрики, поточни линии, техника, куп други неща, а колко струва марката. Колко мислите, че струва брандът Samsung? Колко мислите, че струва брандът на една страна? Колко мислите, че може да струва един успешен бранд днес? Вероятно за запознатите със случващото се в света и значението на Samsung, е абсолютно ясно, че компанията има последователна и постоянна стратегия за насърчаване на иновациите, за върхово клиентско преживяване, както и категоричен фокус върху водещи бъдещи технологии като 6G и изкуствен интелект.

Всичко изброено дотук, както и стриктните критерии на глобалната консултантска бранд компания Interbrand, оцениха бранд стойността на Samsung на 91.4 милиарда долара. Да, точно така — става дума за почти 100 милиарда долара. Това поставя компанията за четвърта година поред сред петте водещи бранда в света. Също така — в сравнение с миналата година стойността на бранда Samsung расте с 4 процента на годишна база. 

Причините за това са немалко, но все пак е интересно да проследим логиката зад решението на Interbrand. Те извеждат на преден план четири важни критерия за този осезаем ръст, който се наблюдава при Samsung:

— Последователно подобряване на клиентското изживяване в цялата компания въз основа на стратегията „Един Samsung“ („One Samsung“) или идеята, че продуктите на компанията, свързани помежду си в синергия, предлагат много висока добавена стойност на потребителите.
— Повишено ниво на свързаност и подобрени гейминг изживявания чрез широкообхватното продуктово портфолио на компанията и SmartThings.
— Ролята на компанията като лидер в бъдещите иновативни технологии като 6G, изкуствен интелект (AI), автомобилостроене, добавена реалност (AR) и виртуална реалност (VR).
— Последователни действия за укрепване на ESG лидерството чрез екологични дейности във всички продуктови линии.


Неведнъж сме писали за безбройните постижения във всички изброени области на Samsung, затова сега е мястото да представим конкретно какво стои зад проучването “Best Global Brands” на Interbrand, за да си обясним изключителното постижение на Samsung в детайли. Най-добрите световни марки на Interbrand са изброени според оценката на стойността на всяка марка, която е резултат от цялостен анализ на финансовите резултати на компанията, влиянието на марката върху покупките на клиентите и конкурентоспособността на марката. Това е оценка на стойността на марката с една от най-дългите истории в света и е широко призната за своята достоверност. Честито на Samsung! Едно заслужено отличие.