5G мрежите най-сетне се разгръщат и в европейските пристанища

Мобилните мрежи от пето поколение най-сетне навлизат в специфични ниши и в Европа. Deutsche Telekom обяви, че ще изгради 5G мрежи в три Eurogate пристанища в Германия, което ще подобри мобилната комуникация в тях и ще отвори вратата за нови технологии, които да се използват там.

Мрежите ще са изградени в пристанищата на Хамбург, Бремерхавен и Вилхемхавен. Общата площ е 5.6 млн. кв. метра и проектът включва както подобряване на вече съществуващата инфраструктура, така и изграждане на нови 5G станции.

На практика ще има две 5G мрежи. Едната ще е публична, като тя ще се използва от системите за логистика и други функции, които не са критични. Другата ще е частна и тя ще осигурява защитена среда за критичните за терминалите комуникации. Частната мрежа ще е изградена в наличните за Eurogate честоти в 3.7-3.8GHz честота.

Пълна 5G мощност

5G мрежата в трите пристанища ще се използва за разгръщане на дигитална логистика и ще е предвидена и за бъдещи разширения, които да може да поеме. Проектът „Пристанище-като-услуга“ е финансиран от германското Федерално министерство на дигиталните работи и транспорта. Мрежите ще бъдат използвани и за тестове в реална среда на Logistics 4.0.

„Пристанище-като-услуга“ ще изследва и възможности за дигитализация на други пристанища на Германия, както и да се оптимизират инвестициите в инфраструктура. Eurogate също ще има няколко директни ползи. Сред тях е подобрен контрол и по-бърза обработка на данните, ефективна автоматизация на обработката и работата с товарни контейнери,  автоматизация на оборудването и машините за целта. Ще има и дигитален двойник на пристанището, което ще улесни обработката на данните, анализите и автоматизацията.

„Ефективната и надеждна техническа инфраструктура е основата да направим обработката на контейнери на нашите терминали още по-ефективна и да гарантираме нашата конкурентоспособност в дългосрочен план“, казва Михаел Блах, председател на Управителния съвет на EUROGATE Group. „Мрежите на Deutsche Telekom ще осигурят най-добрите условия за по-нататъшно автоматизиране на нашите процеси и тестване на иновативни логистични решения, базирани на 5G“. Всичко това ще позволи и пълноценно използване на всички технически предимства на петото поколение мрежи.

5G във вихъра си

Проектът ще се възползва и от други дълго рекламирани ползи на 5G. Например по-малките и компактни клетки. Общата площ, която ще се покрие от мрежите е равна на 785 футболни игрища.

Допълнителните клетки, които ще се използват за увеличаване на обхвата и капацитета на мрежата, няма да са типичните големи, грозновати антени, с които вече сме свикнали. Вместо това те са интегрирани в стълбовете за осветление, на които се виждат само лампите.

Проектът включва и нова мрежова архитектура, която ще комбинира виртуализация и физическо ядро и улеснен достъп до него за клиента. Основната част от мрежата ще се управлява от оператора, но данните на клиента ще остават само в територията на пристанищата. Така се гарантира максимална сигурност без нужда от допълнителни инвестиции. Подходът осигурява и възможно най-ниската латентност, тъй като данните ще имат най-директен път между устройствата и другите системи в рамките на частната 5G мрежа.

Мрежата 5G Campus ще се използва през самостоятелни SIM карти за нея, с неограничени данни на твърди тарифи. Ще се осигурява максимална скорост на теглене от 1.5GBit/s за всяко свързано устройство. Eurogate ще може самостоятелно да управлява, активира и деактивира SIM карти чрез отделен портал. Той ще дава възможност и за приоритизиране на конкретен трафик в рамките на мрежата или устройствата. Направена е и резервна система на инфраструктурата включително локалните мрежови компоненти и софтуера. Така ще се гарантира, че мрежата е постоянно налична.

„5G покритието на контейнерните терминали на EUROGATE е един от нашите най-големи мрежови проекти до момента. Това ще позволи на EUROGATE да използва пълния потенциал на 5G за допълнително оптимизиране на логистичните процеси и стимулиране на цифровата трансформация на пристанищните терминали“, каза Хаген Рикман, управляващ Директор в отдела за бизнес клиенти на Telekom Deutschland GmbH. „В допълнение към 5G свързаността и собствената честотна лента, мрежовата архитектура на трите мрежи ще предложи особено високо ниво на контрол върху критичния трафик на данни на терминалния сайт в бъдеще.“

Related Posts