Готова ли е 5G технологията за втората вълна на своето развитие

Мобилните мрежи от пето поколение (5G) завършиха първия етап от своето развитие. Това е послание, което неколкократно беше подчертано по време на Световния мобилен конгрес (MWC) в Барселона тази година.

Организацията GSMA прави кратка ретроспекция на постигнатото досега и какво предстои за 5G. Това поколение далеч не е достигнало своя пик както на разгръщане, така и на технически възможности. Но дали е готово за втората вълна на развитие?

5G скорост
Как стигнахме до тук

Към края на 2022 г. 5G технологията достигна и прехвърли 1 млрд. активни връзки, казва Питър Ярих, ръководител на GSMA Intelligence. Според данните на организацията, през 2022 г. е имало 237 оператора в 91 държави, които вече предлагат 5G услуги. Други 242 телекома в 71 държави имат заделени честоти и подготвят пускане на 5G мрежи.

5G вече е най-бързо разгърнатото поколение мобилни мрежи досега. Тя достига 1 млрд. потребители за значително по-кратко време отколкото 3G и 4G. Това обаче не е единственото значимо постижение на 5G през първата фаза на технологията, казва Ярих. През миналата година тя навлезе в нови пазари в Индия, Африка и Латинска Америка. „Този ход, особено с мащаба на разгръщането на мрежите“, поставя началото на Втората вълна на 5G, коментира Ярих.

Защо е важна Втората вълна на 5G

Както с много термини в света на технологиите, няма еднозначно определение какво всъщност е това. Постижението от 1 млрд. връзки е солидна основна за следващата стъпка, тъй като дава достатъчно голяма аудитория на индустрията да продължи да инвестира в нови услуги, приложения и решения. Бързото навлизане в новите пазари, при това с добра инерция, също създава възможност за предлагане на повече нови услуги и разгръщане на потенциала на 5G, смятат от GSMA Intelligence.

Организацията описва самостоятелните мрежи, отворените мрежови технологии, дистрибутираните клауд решения и API монетизацията като стратегически технологии за реализирането на желаните цели за 5G. Те ще помогнат за развитието и на нови бизнес модели, които да са от полза за всички разработки, а не само за една от тях. Те ще поддържат ръста на приходите за индустрията и ще са част от основната добавена стойност на 5G и обясняват значимостта на Втората вълна.

Втората вълна на 5G ще продължи докато се достигнат 2 млрд. активни връзки, казва GSMA Intelligence. Очакванията са това да стане в началото на 2025 г. Втората вълна в голяма степен ще е допълнителното разгръщане на 5G във всички посоки и утвърждаване на постиженията.

След това ще започне… третата вълна. Тя ще е посветена на 5G-Advanced или 5.5G според някои маркетинг послания. „Когато говорим с операторите, е видимо, че интересът към 5G-Advanced е голям. Много голям. Броят оператори, които очакват да разгърнат 5G-Advanced в рамките на няколко години след комерсиализирането ѝ, е просто нереалистичен – вероятно е подхранен от огромен интерес в „какво следва“ и заради посланията на производителите“, коментира Ярих.

Той допълва, че за да могат операторите да извлекат максимума и от Втората вълна на 5G, те ще трябва да бъдат реалистични за способностите на 5G, както в краткосрочен, така и в средносрочен план. За целта телекомите трябва да опознаят добре технологиите, да имат реалистичен поглед и идея как да ги разгърнат и да ги свържат с бизнес цели и идеи, които не разглеждат 5G само като технология, казва Ярих.

„Ако индустрията изпълни това, Втората вълна на 5G може да е повече от числа. Тя може да генерира нови услуги и иновации докато паралелно увеличава и броя връзки от 1 на 2 млрд. Ако не го направи, ще бъде просто момент от историята на мобилните връзки и затова историята на 5G през следващите две години ще бъде толкова интересна“, смята още ръководителят на GSMA Intelligence.

Related Posts