5G проправя пътя на мобилните мрежи към Net Zero

Бизнесът в момента има много предизвикателства, с които трябва да се справя: икономическа криза, енергийна криза, война, остатъци от пандемията и какво ли още не. Паралелно с всичко това той трябва да продължи да се развива и да следва дългосрочните цели. Една от тях е постигането на Net Zero или нулеви нетни вредни емисии.

Net Zero означава, че цялата дейност на една компания практически не генерира вредни емисии. Това включва всичко дори услугите, които използва и партньорите, с които работи дори и мобилните мрежи. Самите те също се нуждаят от оптимизиране на енергийната си консумация. 5G технологията може да сред основните помощници за реализирането на тези цели, посочва нов доклад на Ericsson.

Повече трафик, по-малко енергия

Според доклада на Ericsson 5G ще е катализатор за значителен ръст на мобилния трафик през следващите години. А през 2028 г. ще е единственият източник на ръст на трафика, докато останалите видове мрежи, включително 4G, ще започнат да понижават своето потребление.

Още в края на 2022 г. световният мобилен трафик (без фиксирания безжичен интернет достъп) ще е над 90 EB (екзабайта или 1024 петабайта, което пък е 1024 терабайта) месечно. А през 2028 г. той ще се е повишил няколко пъти до 325EB на месец. Ако добавим и фиксираният безжичен достъп, то тогава числата са съответно 115EB и 453EB.

В предвидения ръст на трафика е включен възход на потреблението на виртуална и добавена реалност. Ericsson дори казва, че ако навлизането на технологиите е по-голямо от очакваното, тогава скокът на трафика може да е значително по-голям. В момента 70% от него се генерира от видео, а през 2028 г. се очаква делът да достигне 80%.

Всичко това означава повече натоварване за мрежите и съответно по-голяма консумация на енергия. Или може би не. 5G мрежите позволяват множество оптимизации за намаляване на потреблението на електричество.

Преди година ОАЕ обяви, че своята инициатива Net Zero by 2050, които целят вредните емисии на цялата страна да са нулеви до 2050 г. Телеком секторът ще има голяма роля в постигането на тази цел. Телеком конгломератът e& (бившият Etisalat Group) има план да достигне NetZero дори по-рано – до 2030 г. Това включва стратегия в няколко стъпки за едновременно намаляване на емисиите и увеличаване на използването на зелена енергия.

e& предвижда използване на най-новото и енергийно ефективно мрежово оборудване, намаляване на използването на дизелови генератори за отдалечените базови станции, внедряване на повече зелена енергия, оптимизиране на наличните режими, включително „заспиване“ на клетките.

Телекомът изчислява, че само чрез използването на модерно оборудване, енергийната консумация вече е намалена с 52% спрямо предишните базови станции. Това вече е спестило 7.6 тона въглероден диоксид.

Чрез допълнителни оптимизации и балансиране на работата на оборудването, може да се постигне още по-ниска консумация. Мобилният трафик не е равномерно разпределен из мрежата. Обикновено между 50% и 70% от базовите станции обработват едва 25% от целия трафик, отбелязва Ericsson. Въпреки това те са със същата мощност и капацитет като останалите, но работят с по-малко натоварване и по-висока консумация.

При добавяне на активен мониторинг и управление на мрежата, както и софтуерни функции за по-добър контрол на базовите станции, може да се постигне още по-голямо свиване на консумацията. Ericsson дава за пример изключване или „заспиване“ на предавателите, когато няма активност или намаляване на мощността при по-слабо натоварване. Така консумацията на енергия може да се намали с до 97% в периодите на слабо натоварване.

В помощ и на бизнеса

Net Zero е цел, която всяка компания трябва да постигне дори и да не го осъзнава все още. ИТ секторът може да помогне чрез стимулиране и ускоряване на дигиталната трансформация на бизнеса, отбелязва още Ericsson. Дигитализацията на бизнеса също е източник на много възможности за нови технологии, разработки, проекти, услуги, намаляване на вредните емисии и увеличаване на приходите.

Един от процесите за това е „дематериализация“. Идеята е да се намали зависимостта от натурални ресурси. Този подход е бил показан като важен приоритет за 68% от компаниите, които Ericsson е анкетирала. Те искат да го реализират до 2030 г.

Използването на повече дигитални услуги ще позволи на компаниите по-бързо и лесно да се адаптират към развиващите се нужди на клиентите. Тези компании са по-гъвкави, „по-зелени“ и по-устойчиви финансово, казва докладът. Те използват повече клауд услуги. Средно 6 от 10 лидери смятат, че предлагането на повече софтуерни и онлайн услуги са важна стъпка към дематерализацията.

Близо половината анкетирани очакват по-добри печалби и повече продуктивност от този подход. А 40% очакват и намаляване на вредните си емисии благодарение на него.

Дематериализацията ще доведе до ръст на работата от дистанция. Работната ръка ще е мобилна, а използването на клауд решения за работния процес ще намали вредните емисии и консумацията на енергия. Освен това ще повиши продуктивността и ще даде повече възможности както на работодателите, така и на служителите. Тук мобилните мрежи ще имат ключова роля като основа за реализиране на тази мобилна работна ръка и чрез тях ще могат да се използват технологии като виртуална и добавена реалност, метавселени и т.н. навсякъде.

Related Posts