mmWave е неотменима част от бъдещето на 5G

Мобилните мрежи от пето поколение (5G) стават част от ежедневието на все повече хора, но прогресът на технологията тепърва предстои. В основата на това може да се окаже mmWave версията на 5G, която продължава да получава подкрепата на ключови имена в индустрията въпреки по-бавното и трудно навлизане на този стандарт.

По време на Световния мобилен конгрес в Лос Анджелис, Qualcomm обяви, че 5G mmWave ще бъде важен компонент от 5G мрежите, които ще съчетават работа в повече от една честота. Повечето телекоми в момента предпочитат Sub-6GHz версията на 5G, защото осигурява по-голямо покритие от една базова станция и съответно е лесна и евтина за изграждане. mmWave обаче предлага максимум скорост и ниско времезакъснение, които имат своето място на пазара.

Партньори, а не противници

Двата 5G стандартна не трябва да се разглеждат като противници и мрежите да са „или-или“. Те се допълват взаимно и заедно създават „торта на етажи“ от множество честоти, които заедно създават обща смес от скорост, капацитет и покритие, казва главният маркетинг директор на Qualcomm Дон МакГуайър, цитиран от Lightreading. Изданието отбелязва, че по същия начин и някои телекоми, например T-Mobile, са описвали своите планове за 5G мрежите.

МакГуайър допълва, че ще са нужни всички „вкусове на 5G’, за да може технологията да достигне всички пазари и устройства. Той дава за пример и няколко ползи на mmWave. Те са добре познати на хората в индустрията – използване на 5G mmWave на стадиони и други места, където се събират много хора, за да се осигури високоскоростен интернет за всички посетители.

Друга полза ще е за изграждането на частни мрежи. Причината – mmWave може да работи в много високи честоти, извън спектъра, в който са нужни скъпи лицензи.  Това ще направи технологията привлекателно решение за осигуряване на връзка в индустриални паркове чрез частна мрежа например. mmWave ще е от полза и за специфични проекти за оборудване, което се нуждае от максимално ниско времезакъснение, като медицинска техника или дори за връзка между автомобили и умни кръстовища.

5G Speed
mmWave е скъпа, но печелившa

Едно от основните притеснения пред телекомите е доколко 5G mmWave ще изпълни очакванията за достатъчно голям интерес, който да оправдае по-големите инвестиции. Според скорошно проучване на Bell Labs Consulting, mmWave има доста голям потенциал. Експертите изчисляват, че може да има между 20-30% възвръщаемост на инвестицията за по-малко от четири години, когато mmWave е използвана правилно. Изненадващо, една от най-печелившите ползи се оказва просто мотивирането на повече абонати да преминат на по-скъпи тарифни планове.

Това обаче е валидно само за краткосрочното бързо възвръщане на инвестицията. В дългосрочен план по-сложните и авангардни проекти за бизнеса ще осигурят значително по-голяма възвръщаемост, която ще надмине значително тази от използването на 5G само средство за интернет достъп за крайни потребители.

Ключово за тези резултати ще е подборът на правилни места и проекти, отбелязват още авторите на анализа. Идентифицирането на местата е според гъстота на населението, типичното и пиковото потребление и други критерии. Bell Labs Consulting определя като подходящи места за mmWave покритие гъсто населени квартали, стадиони, площади, молове, гари и др. Разполагането на mmWave в такива зони генерира потенциал за значително увеличаване на мобилния трафик и потенциални допълнителни 300 млн. евро приходи, които ще се натрупват постепенно със стъпка от около 8%.

5G infrastructure
Неизбежното бъдеще

На фона на оптимистичните прогнози, реалното представяне на 5G mmWave изглежда скромно. През второто тримесечие на тази година ръстът на приходите от mmWave се забавя, а самите приходи са почти изравнени с тези от същия период година по-рано, отбелязва анализ на RCR Wireless.

Очакванията са, че забавянето е временно и то няма да се отрази на цялостната прогноза за развоя на mmWave до 2025 г. Операторите в момента приоритетно развиват Sub-6GHz, за да осигурят максимум покритие възможно най-бързо. Някои от тях паралелно развиват и mmWave в избрани райони, други предвиждат да направят това съвсем скоро.

Според данни на GSA близо 200 оператора по света инвестират и работят по внедряването на mmWave в мрежите си. Навлизането на технологията е неравномерно, като тя се радва на особено голяма популярност в Япония и Южна Корея, макар че дори и там реалните потребители все още са много малко. В много държави пречка е и регулацията, като там тепърва предстоят търговете за честотите в mmWave спектъра. Затова прогнозите са, че истинският възход на технологията предстои, особено с излизането и на подобреното оборудване през следващата година.