Как използват 5G в болниците: пет сценария

От известно време мрежата 5G става все по-известна и използвана във всекидневния живот. За разлика от болничните заведения, които тепърва откриват ползите в приложението и използването на 5G в апаратурата, от години позитивните качества като постоянна, непрекъсваща и качествена връзка са припознати от друг вид клонове и индустрии. 

В началото на месец септември, по време на презентация в HIMSS21, техническият директор на Celona Мехмет Явуз предложи някои от възможните приложениея на 5G в медицината.

Като пример той направи сравнение между безжичните мрежи и 5G – ясно е, че за 5G и LTE е създадена по-специална, отделна лента, която се използва ексклузивно без намесата на друг вид технологии и мобилни мрежи. 

Ползите с най-голямо значение за медицинските заведения са: много ниска латентност, постоянна, непрекъсваща връзка в цялата сграда и добро, голямо покритие.
  1. Clinical communication

Доктори и медицински сестри от години използват различни устройства за комуникация помежду си; дали тези устройства ще се поддържат от операционна система като Apple или Microsoft, персоналът е зависим от достоверна и надеждна форма на комуникиране. 

По думите на Явуз, на преден план в момента е възможната комуникация между клиники и лечебни заведения, както и между самия персонал. Не от по-малко значение е и апаратурата, която се използва за съхраняване на данни. Където има повече движение между хората, там има и по-голяма нужда от достоверна мрежа, която успява да поддържа една и съща скорост и един и същ обхват – независимо от дистанцията и местоположението. 

2. Telehealth

В днешно време често използвани са конферентните връзки за водене на работни срещи. Това е лесен начин на комуникация особено между лекари с цел обсъждане на състоянието на пациент или лечение за вид заболяване. Независимо дали този разговор се води между пациент и доктор или само между доктори, е нужна добра интернет връзка, която да не прекъсва и да поддържа същата скорост на мрежата. Проблемът е, че в голямо лечебно заведение има наличие на различни фактори, които са предпоставка за прекъсване на интернет връзка; като други електронни устройства използващи същата интернет мрежа. 

3. Exterior operations

По време на пандемията много медицински лечебни заведения инсталираха отделни малки сгради, намиращи се пред самата сграда, специализирани за лечение на болни от COVID-19. След като тези заведения се намират извън главната сграда, wifi не успява да предостави желания интернет с бърза скорост и постоянна връзка. Поради тази причина, доставчиците на 5G промениха външното покритие на мрежата.

4. In-hospital retail

Друг пример е свързан със заведенията за хранене или магазините за списания, намиращи се в болниците. Въпреки, че не са свързани със здравословното състояние на пациентите, имат влияние върху грижата за болните. Прост пример е образуването на дълги опашки поради технически проблем в системата за плащане.

5. Augmented reality / virtual reality 

Обогатената реалност и виртуалната реалност са от голямо значение, особено ставайки дума за апаратурата, използванна от лечебните заведения. Първото, обединявайки данни получени от компютър и данни от реалния свят, а второто – представлявайки свят създаден главно от компютърни системи.  Обогатената и виртуалната реалност могат да се открият под различни форми в лечебните заведения. Пример е апаратурата, намираща се в операционните стаи, използваща се от доктори и медицински сетри. За този вид реалност е необходима много ниска латентност. Друг пример е дистанционното обучение по време на хирургическа операция, която се извършва от определен екип, има възможността обучаващи се лекари да наблюдават самия процес пред лаптопа си.