Австралия залага масирано на 5G. Ето как

Инициативата “Australian 5G Innovation” работи усилено за въвеждане на нови технологии, базирани на разпространението на 5G мрежата и възможностите, които това дава за ръст на ключови индустрии в страната като земеделие, миннодобивна промишленост, строителство и производство.

Интересното в случая е, че правителството на Австралия е създало отворен проект с грантове, който дава възможност на бизнеса в страната да тества и развива 5G в приложения, услуги и продукти.

Чрез пилотни проекти и определени успешни осъществени казуси, инициативата има за цел да се опита да повиши познанията за това как 5G влияе на повишаване на продуктивността и да окуражи бизнесите, за да припознаят 5G като логичен партньор за развитие на бизнеса си. Това, разбира се, включва приложения от Интернет на нещата, които позволяват изграждането на австралийската 5G екосистема.

Инициативата беше представена като част от новия дигитален бизнес план на Австралия за бюджета на страната. Програмата ще бъде активна до 2023 година. Потенциалът за нови подобрени продукти и услуги, както и на по-добра ефективност в производството означава, че напредъкът с възможност за 5G има потенциал да генерира положителен национален икономически ефект далеч отвъд всякаква краткосрочна търговска възвръщаемост.

Целите на програмата са:

— Подкрепа за нововъзникващи случаи на търговска употреба на 5G в ключови индустриални сектори;
— Демонстриране на стойността на 5G за бизнеса в Австралия;
— Подпомагане на инвестициите на частния сектор в 5G тестове.

Резултатите, които се очаква програмата да постигне, са:

— Повишаване на производителността и създаване на работни места с 5G технология, отговаряща на нуждите на различните индустрии;
— Пренасяне на потенциалните икономически и производителни ползи от 5G в австралийската икономика чрез демонстриране на 5G приложения;
— Насърчаване на по-бързото внедряване на 5G в Австралия, като от своя страна се подкрепят увеличените инвестиции в телекомуникационна инфраструктура и се създадат предпоставки за нови работни места.