Нови измервания на нивата на електромагнитните полета на 5G мрежите във Франция

Последните измервания на електромагнитните полета на 5G мрежите във Франция показват, че нивата в обхват 26 GHz са доста под допустимите граници, заложени в регулаторните изисквания.

Според ANFR, френската агенция за радиочестотен спектър, измерените нива варират от 0,4 до 3,2 волта на метър (V/m), в зависимост от тестовите конфигурации и остават далеч под нормативно установената гранична стойност за този обхват от  61 V/m. Това е посочено в публикувания на 2 юли 2021 г. доклад на ANFR.

Измерванията са извършени като част от 5G експеримента, проведен от оператора Orange и националната железопътна компания SNCF, в новата гара в Рен. ANFR извърши три вида измервания – без трафик, с максимален, непрекъснат трафик в блокиран антенен лъч и при изтегляне на 1 GB файлове.

Публикацията на ANFR е част от предприетите действия за измерване и контрол на влиянието на електромагнитните полета, особено в контекста на внедряване на 5G мрежи.  През април 2021 г. Anses, френската агенция по храните, околната среда и професионалното здраве и безопасност, подчерта необходимостта от по – нататъшни изследвания на въздействието на 5G мрежите, в обхвати 3,5 GHz и 26 GHz, най-вече чрез реални експериментални методи.