Влад Олтеану: Без отворен пазар няма европейска дигитална трансформация

В материал за Brussels Times Влад Олтеану пише за изключителното значение на 5G: “Още с 4G, през изминалата година на предизвикателства, успяхме да поддържаме връзка, да работим и да се учим от вкъщи, да получаваме помощ в отдалечени райони и да доставяме важни артикули до домовете.”

Разбира се, трансформацията тепърва ще настъпва, тъй като следващото поколение мрежи 5G вече все по-осезаемо присъства на световния телекомуникационен пазар. “Това ще позволи нови икономически възможности, нови умения,” казва Влад Олтеану за 5G, “също така нови работни места и смея да го кажа, нов икономически модел на повишена демокрация и приобщаване – АКО достъпът до 5G мрежи е достъпен за всички.”

Според Олтеану Европейската комисия е напълно наясно, че това е изискването за свободен пазар, който се развива на база пазарни механизми. Влад Олтеану пише: “Европейската комисия превърна цифровата трансформация в крайъгълен камък на своята икономическа политика. Това е съединителната тъкан на много, ако не и на всички други широкообхватни политики, от развитието на европейската индустрия 4.0 до фермата и до вилицата. От плана за борба с раковите болести до европейския начин на живот, 5G може да помогне по начини, които все още дори не осъзнаваме.”

Влад Олтеану допълва в материала си за Brussels Times: “Тъй като 5G вече се разгръща по целия свят и започва развитие в континента,  не всичко е така, както изглежда. Някои повдигнаха неоправдани опасения и в резултат на това игралното поле не е отворено за всички участници.

Нека бъдем ясни – свободната и отворена конкуренция трябва да бъде изцяло разрешена.

Но някои държави-членки на ЕС, в противоречие с намеренията на 5G инструментариума и законодателството на ЕС в областта на конкуренцията, затвориха своите 5G пазари за доставчици извън Съюза възоснова на „опасения за сигурността“.

“Това не само е тревожно,” допълва Олтеану, “но противоречи на основните принципи на ЕС. В резултат на това няколко членове на Европейския парламент подчертаха загрижеността си по този въпрос в междупартийно писмо, адресирано до изпълнителните вицепрезиденти на Европейската комисия Маргрете Вестагер и Валдис Домбровскис и комисаря по вътрешния пазар Тиери Бретон (пълно писмо тук).

Комисията говори за защита на европейския начин на живот. Всъщност европейският начин на живот се основава на прозрачност и отворени пазари, обществено доверие в институциите за защита на правилата на конкуренцията в целия Съюз и справедливост. Тези основни принципи трябва да се прилагат и в този случай.

Свободното и открито състезание трябва да бъде напълно разрешено.

Техническата неутралност трябва да бъде основата за всички участници в този сектор. Не трябва да се създават закони, които да изключват посочени конкретни компании без основание. Неотложното внедряване на 5G – задължително за Европа – не трябва  да противоречи на ядрото на нашите европейски ценности.

Ако не дадем пример в това отношение, тогава вече сме загубили онези ценности, за които се изповядваме, че са толкова скъпи.”