Vodafone представи доклад как 5G ще трансформира здравеопазването

Докладът, представен този месец от Vodafone, един от най-големите телекомуникационни оператори в света, представя данни на база изследвания, проведени с над 2000 души. Взети са предвид нагласите им относно развитието на технологиите и как това засяга здравните и социални грижи. Във време на коронавирус-пандемия и нарастващо значение на телемедицината, докладът поставя нови възможности пред правителствата за развитие на здравните системи, които понасят тежък удар и невъзможност да отговорят на изискванията в много страни по света.

Докладът Better Health, Connected Health: How 5G and IoT Technology can Transform Health and Social Care представя нагледно огромната подкрепа, която получават възможностите на 5G и IoT (Internet of Things) за адекватно и модерно развитие на здравеопазването. Нещо повече – данните показват, че именно ускореното навлизане на нови технологии създава предпоставки за превръщането на здравеопазването не само в по-навременно, но и по-достъпно.

Само си представете – въвеждането на нови технологии като 5G дава многостранни възможности, наистина намаляващи разходите. Превръщането на една болница в смарт болница не касае единствено медицинските процеси, но и онези, свързани с разходите й. Новите технологии на управление на сгради – всичко свързано от ползване на осветление, отопление, климатицация и т.н. – позволяват значително намаляване на разходите. Това неминуемо ще се отрази на цената на болничната услуга.

Когато една линейка е с 5G-свързаност за бърза и сигурна комуникация между парамедици и клиничните специалисти, пациентите ще получават по-бързо лечение, което в някои случаи е животоспасяващо. Като добавим към това и асистираните операции, възможни от разстояние чрез новите технологии, новите технологии на комуникация наистина създават предпоставки за изграждане на една съвсем нова организация на здравната помощ.

57% от анкетираните потвърждават, че и след пандемията ще използват видеоконферентен разговор за регулярните си медицински прегледи.

Когато повече от половината анкетирани потвърждават готовност да се възползват от възможностите на телемедицината, това е сигурен знак, че медицинските заведения ще имат необходимост от бърза и качествена Интернет-свързаност. Повече от 2/3 от отговорите в проучването на британския телеком Vodafone казват, че правителството на Великобритания трябва да инвестира в подобна свързаност, за да осигури на болниците в страната адакватна свързаност.

Към това добавете и друга интересна статистика, която в случая касае конкретно Великобритания, но всъщност резултатите биха били аналогични за всяка европейска страна. Повече от 70 процента от анкетираните изразяват категоричното си становище, че всяка нова болница, която се открива следва да отговоря на модерните технологични стандарти.

Свързаността е само малка част от технологичното развитие. Една 5G-екипирана линейка с всички предимства, произхождащи от това, е само началото.

Добавете към 5G-линейката дронове, които улесняват доставките. Независимо дали става дума за доставки към болници или по-отдалечени домове за грижи за възрастни хора.

Всичко това не е част от далечно бъдеще, а случваща се реалност. Великобритания се развива със сигурни темпове към достигане на оптимално 5G-покритие, което ще позволи бързото реализиране на всички иновации в здравеопазването. Vodafone изгради 5G-мрежа и тя работи в седем градове на Острова. Тази мрежа позволява и телемедицина, и онлайн-курсове и обучение, но и нов тип операции от разстояние. Добавете към това и дигиталната документация и лесното споделяне на данни, за да се убедите в предимствата за пациентите.

Клайнт Кети, глобален стратегически директор на AT&T: “Здравеопазването е постоянен процес. Това е  постоянна комуникация и мониторинг на тялото на всеки пациент в една затворена екосистема. Обикновено това се случва, когато сте на посещение при лекуващия ви лекар, разговаряте, преглежда ви.  Към днешна дата единственото, което получаваме като информационни компоненти са данни като тези за сърдечния ни ритъм, сатурацията и т.н. Това може да се отчита с достъпните устройства днес. Но все по-усезаемо навлизат иновации като изкуствен интелект, които обаче се задъхват с настоящите мрежи, тъй като изискват огромен обмен и анализ на база данни.”

Докладът на Клайнт Кети, както и неговата презентация по темата, са част от първоначалните данни, използвани от Vodafone при започване на проучването. И наистина – резултатите са очевидни – за да се анализират тези масиви данни, с които медиците така или иначе разполагат, са необходими технологични мрежи от нов тип – по-бързи, по-надеждни. Лимитираните възможности на днешната свързаност ограничава развитието на технологията и нейното приложение. За да е възможно здравните иновации да преминат на едно следващо ниво, което да бъде в услуга на пациентите – едновременно на територията на болничните заведения, но и извън тях – е необходимо да се изгради 5G-мрежа, която да отговаря на съвременните технологични изисквания.

Представете си това – близките на настанените в болница идват на посещение. За да получат информация, независимо дали за близките си или за новини от болницата или конкретни политики, хората трябва да свържат телефоните си към безжичната мрежа на болницата, която едва ли ще издържи на натоварването. С по-големият капацитет на 5G, както и възможността мрежата да работи заедно с наличната Wi-Fi мрежа, болниците ще имат възможност по интелигентен начин да отделят двата потока на данни без да има никакво забавяне.

По-бързата и надеждна мрежа дава възможност и на медиците да използват новите технологии при вербалната си комуникация с пациентите. Пациентите не винаги могат да разберат своето състояние, тъй като една голяма част от професионалната терминология е непозната за тях. Но когато лекарите използват виртуална визуализация, общуването и разбирането стават по-лесни. Бързите мрежи дават възможност цялато това съдържание, което в повечето случаи е изключително голямо като обем, да бъде свалено и споделено на мобилното устройство както на пациента, така и на близките му. Дори един медицински скениран документ е с огромна резолюция и съответно обем, който – за да бъде бързо обменен, обсъден, споделен и анализиран – трябва да бъде “подпомогнат” от качествена, устойчива и бърза мрежа. Това е възможно с помощта на 5G – мрежите и нито едно от тези иновации, които реално биха могли да спасяват животи, не е за подценяване.