Развитие на технологиите от пето поколение – ползи за обществото и здравни аспекти

Международният комитет за нейонизиращи лъчения още през 1998 г. приема допустими норми за електромагнитните лъчения от мобилни мрежи, които Европейската комисия с препоръка възлага на страните-членки.

В България тези препоръки са отразени в Наредба на Министерство на здравеопазването като приетите от България пределно допустими нива са между 45 и 100 пъти по-стриктни от препоръката на ЕК.

Здравните аспекти

През 2020 г. Международният комитет за нейонизиращи лъчения обнови своите препоръки съобразно развитието на технологиите, включително 5G. Нивата в България са все така в пъти по-стриктни и спрямо обновеното предложение.

На 09 октомври 2020 г. групата по политика в радиочестотния спектър към Европейската комисия – RSPG и Органа на европейските регулатори в комуникациите – BEREC, приеха обща позиция срещу дезинформацията по отношение на 5G, в която се посочва изрично че фиксираните и безжичните мрежи са инфраструктура от съществено значение, особено по време на кризи.

RSPG and BEREC заявяват, че новите методи за измерване на електро-магнитните полета, представени от Комитета по нейонизиращи лъчения, са научно-обосновани и чрез тяхното приложение защитата на хората е осигурена.

Обновени изисквания и насоки правят сигурно използването на съвременните технологии, включително 5G. В края на съобщението си двете организации призовават страните членки и Европейската комисия да предоставят неутрална, прозрачна и базирана на фактите информация за електро-магнитните лъчения, с която да отговорят на притесненията на гражданите и да работят за по-доброто разбиране от страна на хората на новите технологии от пето поколение, за да се предотврати ширещата се дезинформация.

Всяко ново поколение технологии – от 2G до 5G, води до съществено подобряване качеството на услугите без промяна в строгите изисквания, действащи у нас относно пределните норми на електромагнитни излъчвания. В съобщение на Националния Център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването се посочва, че направените експериментални измервания на стойностите на електромагнитното поле при 5G в отделни страни (включително България) показват намаление на общия интензитет на полето с около 10-20% спрямо досега действащите технологии.

Развитие на работещи комерсиални мрежи в ЕС

Регулярният доклад на Европейската комисия по въпросите на 5G3 сочи, че към края на м. юни 2020 г. в Европа работят над петдесет 5G-мрежи в Австрия, Белгия, Финландия, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Нидерландия, Полша, Румъния, Испания, Швеция, както и в Обединеното Кралство, Швейцария и Норвегия.

Нагласите на хората

На 02 октомври беше публикувано изследване на нагласите на гражданите на ЕС спрямо петата генерация мрежи.

Изследването обхваща и България и показва, че мнозинството от хората вярват в ползите на новата технология, но имат нужда от надеждна информация от източници, на които имат доверие – държавни институции, технологични сайтове, комуникационни оператори.

Ползите от 5G за икономиката и обществото

В годишната си реч за състоянието на Европейския съюз от 16 септември т.г. председателката на Европейската комисия г-жа Урсула фон дер Лайен посочи цифровизацията, базирана на 5G-мрежите, супер-компютрите и изкуствения интелект, като един от трите основни стълба, които ще изведат Европа от кризата и ще осигурят възход на икономиката.

Световният икономически форум в Давос през 2019 г. представи доклад с резултатите от 40 практически теста от въвеждането на високоскоростните мобилни мрежи в сферата на транспорта, изкуствения интелект, медицината, медиите, селското стопанство и умните градове.

Въз основа на тези резултати, форумът прогнозира ръст на световната икономика с 13 трилиона долара до 2035 г. при стимул за развитието на телеком-инфраструктура от ново поколение и въвеждането на изкуствения интелект и интернет на нещата.

Ръстът на икономиката и доходите са само част от бъдещите ползи от 5G, много важно е да говорим и за позитивната промяна в качеството на живота. 5G безжичните мрежи представляват катализатор на социално-икономическото развитие, тъй като ще дадат възможност за нови услуги в образованието, здравеопазването, енергетиката, теле-медицината, транспорта и много други области.

Дигиталното образование COVID-кризата показа ключовото значение на високоскоростните мрежи за обучението на децата ни. Новите технологии като 5G са решение не само за кризисни моменти, а за еволюция на образованието чрез повишаване на практическите умения посредством виртуална реалност, достъп до специализирани лекции, повишаване на цифровите умения.

Теле-медицината. Практическата липса на време-закъснение при предаването на данни е основополагащо за развитието на теле-медицината. Възможността за онлайн-консултации и прегледи, разчитането на данни от свързани устройства в реално време, обучения на лекари през VR-технологии са фактори, които значително ще подобрят качеството и достъпността на медицинските грижи, а оттам и качеството на живота.

Пътната безопасност През 1990 г. броят на загиналите при автомобилни инциденти в България е 1567 души, а през 2019 – 628. По данни на Евростат между 2001 и 2017 г. броят на загиналите при катастрофи в ЕС е намалял с 57,5%, като новите технологии в автомобилостроенето са един от основните фактори за това. Очаква се при масовото навлизане на автономните автомобили, направлявани чрез 5G-инфраструктура, броят на жертвите на пътя да намалее с 90%.